Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Třídní schůzky a konzultace

Listopad | 10.11.2022
Třídní a informační schůzky
1. – 8. třída | 15.30 – 17.00

9. třída | 16.00
Setkání rodičů s výchovnou poradkyní

9. třída | 16.30
Setkání rodičů s náboráři


Leden | 5.1.2023

Konzultace a informační schůzky
15.00 – 17.00

Duben | 20.4.2023
Třídní a informační schůzky
15.30 – 17.00

Červen | 6.6.2023
Konzultace a informační schůzky
15.00 – 17.00

Třídní a informační schůzky
Třídní učitel si může svolat na začátek všechny rodiče pro společné informace a potom si rodiče mohou individuálně pohovořit s učiteli dalších předmětů nebo třídním učitelem.

Konzultace a informační schůzky
Rodič má možnost konzultace s třídním učitelem nebo s vyučujícími dalších předmětů.