Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Třídní schůzky a konzultace

Září | 19. 9. 2023
Třídní a informační schůzky
1. – 9. třída | 16.00

Listopad | 14. 11. 2023
Třídní a informační schůzky
1. – 9. třída | 16.00*

Duben | 23. 4. 2024
Třídní a informační schůzky
1. – 9. třída | 16.00*

*Čas bude upřesněn

Třídní a informační schůzky
Třídní učitel si může svolat na začátek všechny rodiče pro společné informace a potom si rodiče mohou individuálně pohovořit s učiteli dalších předmětů nebo třídním učitelem.

Konzultace a informační schůzky
Rodič má možnost konzultace s třídním učitelem nebo s vyučujícími dalších předmětů.

Individuální konzultace

Rodič má možnost kdykoliv během roku si domluvit konzultaci s vyučujícím před nebo po vyučování.