Léto 1
Léto 6
Léto 2
Léto 3
Léto 4
Léto 7
Léto 5
Léto 8

Třídní schůzky a konzultace

Listopad | 10.11.2022
Třídní a informační schůzky
1. – 8. třída | 15.30 – 17.00

9. třída | 16.00
Setkání rodičů s výchovnou poradkyní

9. třída | 16.30
Setkání rodičů s náboráři


Leden | 5.1.2023

Konzultace a informační schůzky
15.00 – 17.00

Duben | 20.4.2023
Třídní a informační schůzky
15.30 – 17.00

Květen | 30.5.2023
Konzultace a informační schůzky
14.00 – 17.00 (po domluvě i od13:00)

Třídní a informační schůzky
Třídní učitel si může svolat na začátek všechny rodiče pro společné informace a potom si rodiče mohou individuálně pohovořit s učiteli dalších předmětů nebo třídním učitelem.

Konzultace a informační schůzky
Rodič má možnost konzultace s třídním učitelem nebo s vyučujícími dalších předmětů.

Individuální konzultace

Rodič má možnost kdykoliv během roku si domluvit konzultaci s vyučujícím před nebo po vyučování.