Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Školní poradenské pracoviště

Kontakt

Jméno a příjmení

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Libuše Jarošová

Školní metodik prevence

jarosova@zshroznovalhota.cz


Mgr. Marie Trčková

Výchovná poradkyně

zastupce@zshroznovalhota.cz

+420 739 354 231

Mgr. Barbora Čechtická

Speciální pedagog

cechticka@zshroznovalhota.cz

+420 725 503 626

Školní preventista

Minimální preventivní program

Program prevence rizikového chování pro školní rok 2021/2022

Školní metodik prevence: Mgr. Libuše Jarošová
Ředitelka školy: Mgr. Iva Studničková

Výchovný poradce

Mgr. Marie Trčková

Hroznová Lhota 170, 696 63
Telefon: +420 518 327 104
E-mail: zastupce@zshroznovalhota.cz

Poradenská činnost v oblasti volby povolání, přihlášky ke studiu, metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.

Konzultační hodiny:

Pro rodiče
Úterý
13.30 – 14.00
(jiný čas je možný po telefonické domluvě)

Pro žáky
Pondělí
7.00 – 7.45 | 9.25 – 9.40
(jiný čas podle potřeby)