Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Školní klub a kroužky

Kroužky zahájí svou činnost od 2. října 2023.

Některé sportovní kroužky zahájí svou činnost již v září. V letošním roce doufáme, že bude více využíván školní klub, jehož hlavní náplní je pravidelná činnost v kroužcích. Zřízení školního klubu nám pomáhá nejen právně zaštítit kroužky, ale můžeme dosáhnout i na finanční podporu od státu. Školní klub je zřízen převážně pro žáky 2. stupně a přihlášení je zdarma. Z 1. stupně se mohou přihlásit jen ti žáci, kteří nejsou přihlášeni ve školní družině. Tedy žáci, kteří již vyplnili přihlášku do školní družiny, se přihlásí jen do kroužku a žáci, kteří nejsou v družině, musí vyplnit přihlášku do školního klubu i kroužku. Pokud žák nebude přihlášen do školního klubu ani školní družiny a bude chtít navštěvovat kroužek, bude od něj vybírán poplatek 200 Kč/za pololetí. 

Přihlášku do kroužku na 2. stupni a přihlášku do školního klubu najdete na stránce Dokumenty ZŠ v sekci Žádosti a formuláře, viz tlačítko níže.

Žádosti a formuláře