Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Školní družina

Provoz

11.30 – 15.30
(Všechny oddělení v přízemí ZŠ)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oddělení

E-mail

Hana Hudečková

1. oddělení

hudeckova@zshroznovalhota.cz

Marie Važíková

2. oddělení

vazikova@zshroznovalhota.cz

Ilona Sečkařová

3. oddělení

seckarova@zshroznovalhota.cz

Obě oddělení plní výchovně vzdělávací činnosti, které obsahují:
 1. ODPOČINKOVÁ ČINNOST
  Odpočinkové hry na koberci, montáž a demontáž stavebnic, sledování videa, četba na pokračování, poslech hudby, hry a hračky dle vlastní volby, hry na počítači
 2. REKREAČNÍ ČINNOST
  Pobyt na hřišti u školy, vycházky do okolí, řízené pohybové a námětové hry.
 3. ESTETICKO-VÝCHOVNÁ ZČ
  Hudební – zpěv písní, tanec, poslech
  Výtvarná – kresba tužkou, tuží, křídou, voskovkami, pastelkami, malba vodovými i temperovými barvami na různé materiály, malování na počítači
  Literární – poslechová četba, dramatizace, kvízy
 4. PRACOVNĚ TECHNICKÁ ZČ
  Práce s papírem, model. hmotou, přírodním  materiálem, šití, pečení a příprava pokrmů, využití různého odpadového materiálu
 5. SPORTOVNÍ ČINNOST
  Pohybové, míčové a soutěžní hry
 6. PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST
  Ochrana přírody – probíhá se všemi ostatním činnostmi, sběr přírodnin a jejich využití při výtv. a prac. činnosti
 7. DOPRAVNÍ ČINNOST
  Vycházky s dopravní tématikou, besedy, soutěže, kvízy 
 8. PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ
  Didaktické hry, individuální vypracování DÚ
 9. SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÁ ČINNOST
  Udržování pořádku v ŠD a všech prostorách školy,

Jedenkrát měsíčně společné akce obou oddělení:
Návštěva kina ve Veselí nad  Moravou, sledování videa, soutěživé odpoledne.

 
Vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami při přípravě na vyučování, řešení výchovných problémů, organizace společných akcí a s rodiči.

Pravidla pro přijímání dětí

 • Přihláška dětí do ŠD je písemnou formou v podobě zápisních lístků podepsaných rodiči.
 • Nepřítomnost žáka ve ŠD je třeba omluvit ústně rodiči nebo písemně s uvedením data a podpisu rodičů. Změny odchodu dětí nahlašují rodiče také písemnou formou nebo ústně.
 • Přednostně jsou přijímány děti z 1. stupně.
Název dokumentuTyp souboruVelikost souboruDatum publikováníStáhnout
Úplata ve školní družiněpdf192 KB6. 3. 2024
Vnitřní řád školní družinypdf106 KB27. 3. 2024