Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: https://www.zshroznovalhota.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 
Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.9.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 22.9.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Joži Uprky má za cíl, aby jím spravované stránky byly přístupné všem uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
 

Kontakt na správce obsahu
Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 118
 

Kontakt na technického provozovatele
Nordic Telecom Regional s. r. o.
J. z Poděbrad 1212
686 01 Uherské Hradiště
+420  800 80 70 60
 

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz
 
Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje ZŠ a MŠ Joži Uprky Hroznová Lhota. Internetové stránky využívají redakční systém GCM, který je poskytován společností Nordic Telecom.
Správce veškerého obsahu je ZŠ a MŠ Joži Uprky Hroznová Lhota, se sídlem Hroznová Lhota č. 318. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.
Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.
Provozovatel redakčního systému, společnost Nordic Telecom., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.
 
Kontakt na správce webu
Nordic Telecom Regional s. r. o.
J. z Poděbrad 1212
686 01 Uherské Hradiště
+420  800 80 70 60