Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Projekty

Naše škola je podporována

Projekt

Modernizace základní školy

je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Hroznová Lhota včetně pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek.
Dále bude zajištěna konektivita školy, zeleň v okolí školy, bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC.

Doučování žáků škol

realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na neožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Inovace ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012240

je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.