Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Projekty

Naše škola je podporována

Projekt

Modernizace základní školy

je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Hroznová Lhota včetně pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek.
Dále bude zajištěna konektivita školy, zeleň v okolí školy, bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC.

Doučování žáků škol

realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na neožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Inovace ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012240

je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Hroznovka škola jako rodina

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006606

je spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí / žáků / účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.