MŠ Léto 1
MŠ Léto 2

Školní jídelna

Kontaktní údaje jídelny

Základní a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 338, 696 63 Hroznová Lhota

Pevná linka: 518 327 143
Mobil: +420 737 920 742
E-mail: mshroz.lhota@seznam.cz

Ceny stravného od 1. 9. 2022


Dopolední svačinka

Oběd

Odpolední svačinka

Celodenní stravné

Děti 3-6 let

10,- Kč

25,- Kč

10,- Kč

45- Kč

Děti 7 leté

11,- Kč

29,- Kč

10,- Kč

50,- Kč

Směrnice č. 34 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V MŠ

Obsah Směrnice o školním stravování je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.

2. Dětem na celodenní docházku je zajištěna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

3. Ze stravování lze dítě odhlásit nejpozději do 7.15 hodin ráno na telefonním čísle 518 327 143 (pevnou linku) nebo 737 920 742 (mobil). Stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte v MŠ. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu v mateřské škole přijato.

4. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče stravu vyzvednout od 11.30 do 11.45 hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

5. Změnu způsobu stravování je možno uskutečnit vždy od začátku nového měsíce.

6. Otázky, týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny, stravné se platí bankovním převodem na číslo účtu školy 27-7179930217/0100, a to vždy           k 15. dni předešlého měsíce.

7. Rodič je povinen si včas zajistit a dodržet termíny k úhradě (trvalý příkaz)!

8. Z hygienických důvodů je vstup rodičů a jiných osob do školní jídelny zakázán.

9. Výše stravného je stanovena podle platných norem a cen potravin na trhu (viz tabulka výše).

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie určené směrnicí 1169/2011 – ze dne 25. Října 2011, je povinnost uvádění alergenů v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel v jídelníčcích s platností od 13. 12. 2014.