Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Kontakty

Telefon: +420 518 327 104
E-mail: skola@zshroznovalhota.cz
www.zshroznovalhota.cz

Datová schránka: nsumdtf
Číslo účtu: 27-7179930217/0100

Základní škola a mateřská škola
Joži Uprky Hroznová Lhota,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Hroznová Lhota 318
696 63 Hroznová Lhota

IČO: 750 24 381
Red IZO: 600 115 917
IZO ZŠ: 102 391 360

Zřizovatel: Obec Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 170, 696 63
Telefon: +420 518 327 120
E-mail: obec@hroznovalhota.cz

Základní škola

Hroznová Lhota 318

Jméno a příjmení

 Funkce E-mail Telefon
Kancelář školy

skola@zshroznovalhota.cz

+420 518 327 104

Mgr. Iva Studničková

Ředitelka školy

reditelka@zshroznovalhota.cz

+420 736 767 926

Mgr. Marie TrčkováZástupkyně ředitele

zastupce@zshroznovalhota.cz

+420 739 354 231

Monika ČambalováHospodářka školy

hospodarka@zshroznovalhota.cz

+420 518 327 104

Mgr. Marie TrčkováVýchovná poradkyně

zastupce@zshroznovalhota.cz

+420 739 354 231

Mgr. Libuše Jarošová

Školní metodik prevence

jarosova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Marek Tyllich

ICT koordinátor

tyllich@zshroznovalhota.cz

Mgr. Blanka BřezinováPověřenec

blanka.brezinova@sms-sluzby.cz

+420 606 084 855

Vojtěch PresŠkolník

+420 725 503 624

Vedení školy

Jméno a příjmení

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Iva Studničková

Ředitelka školy

reditelka@zshroznovalhota.cz

+420 736 767 926

Mgr. Marie Trčková

Zástupkyně ředitele

zastupce@zshroznovalhota.cz

+420 739 354 231

Pedagogický sbor

Jméno a příjmení

Funkce

Vyučuje

E-mail

Mgr. Barbora Čechtická

Třídní uč. třídy 1. A

1. stupeň

cechticka@zshroznovalhota.cz

Mgr. Lenka Dosoudilová 2. stupeň

dosoudilova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Zdeňka Gajdová

Třídní uč. 2. třídy

1. stupeň

gajdova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Aneta Gajdoštíková

2. stupeň

gajdostikova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Miroslava Gráfová

Třídní uč. třídy 1. B

1. stupeň

grafova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Lenka Hanáková

Třídní uč. 4. třídy

1. stupeň

hanakova@zshroznovalhota.cz

Hana Hudečková

Školní družina

Školní družina

hudeckova@zshroznovalhota.cz

Dagmar JagošováAsistentka pedagoga2. stupeň

jagosova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Libuše Jarošová

Třídní uč. 9. třídy

2. stupeň

jarosova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Vladimíra Jurásková

2. stupeň

juraskova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Jiří Karásek

Třídní uč. třídy 8. A

2. stupeň

karasek@zshroznovalhota.cz

Jana KaráskováAsistentka pedagoga1. stupeň

karaskova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Alžběta Kostelníková

Třídní uč. 3. třídy

1. stupeň

kostelnikova@zshroznovalhota.cz

PaedDr. Božena Kotalová 1. a 2. stupeň

Mgr. Soňa Halová

2. stupeň

halova@zshroznovalhota.cz

Mgr. Hana Lagová

Třídní uč. třídy 8. B

2. stupeň

lagova@zshroznovalhota.cz

Ing. Josef Pavlica

Třídní uč. 6. třídy

2. stupeň

pavlica@zshroznovalhota.cz

Ilona Sečkařová

Asistentka pedagoga, školní družina

1. stupeň

seckarova@zshroznovalhota.cz

Ing. Martina Sečkařová

Třídní uč. 7. třídy

2. stupeň

seckarovam@zshroznovalhota.cz

Mgr. Marie TrčkováZástupkyně ředitele2. stupeň

zastupce@zshroznovalhota.cz

Mgr. Marek Tyllich

Třídní uč. 5. třídy

2. stupeň

tyllich@zshroznovalhota.cz

Marie Važíková

Asistentka pedagoga, školní družina

1. stupeň

vazikova@zshroznovalhota.cz

Provozní zaměstnanci

Jméno a příjmení

Funkce

E-mail

Telefon

Monika Čambalová

Hospodářka

hospodarka@zshroznovalhota.cz

+420 518 327 104

Vojtěch Pres

Školník


+420 725 503 624

Martina Dugová

UklízečkaJana Durnová

UklízečkaErika Pavlicová

UklízečkaIrena Vilímová

Uklízečka


Mateřská škola

Hroznová Lhota 338

Jméno a příjmení

Funkce

E-mail

Telefon


Kancelář mateřské školy

skolka@zshroznovalhota.cz

+420 518 327 143

Andrea Vajdíková

Zástupkyně ředitele pro MŠMargita Balajová

UčitelkaHana Hudečková

UčitelkaZdeňka Polášková

UčitelkaAndrea Svobodová

Vedoucí kuchyně


Věra Podmajerská

Kuchařka

Eva Kubišová

Školnice