Ples 2024

Vaření v hodině angličtiny

Tři králové

Dopisy Ježíškovi

Vánoční přípravy našich prvňáčků

Vánoční školní den

Adventní tvoření

Dárek dětem do FN Brno

Galerie Joži Uprky

Divadlo v Uherském Hradišti

Plavecký výcvik druháků a třeťáků

Okrsková kola ve florbale

Projektová výuka – naši předkové

Druháci pečou štrúdl!

Halloween a dušičky

Den stromů

Veletrh vzdělávání

Dopravní výchova

Začali jsme plavat!

Ekolympiáda

Přespolní běh v Hodoníně

Adaptační kurz 6.třídy

Prvňáčci ve Skanzenu

Adaptační kurz 6.třídy

Prvňáčci u busty Joži Uprky

Slavnostní zahájení školního roku

Přátelský turnaj v Uherském Ostrohu

Naši nejmladší na okresních kolech ve florbale

Prvňáci u Uprky

Výstava ovoce a zeleniny

Drakiáda 2022

Nábor hasičů na 1. stupni

Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Poznáváme život našich předků

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

35/35